Hisidina any Maurice ireo mpianatra 4 mendrika tamin’ny bakalorea tao Toliara

Anio Talata 08 Mai 2018, Hisidina any Maurice ireo mpianatra 4 mendrika tamin’ny bakalorea tao Toliara, taorian’ireo andiany nandeha tany New York.

  1. Raoelison Lycée Laurent Botokeky
  2. Vahatsy Lycée Sacrée Coeur Tsianaloky
  3. Larissa Lycée Nazareth
  4. Ninah Lycée Technique

Mitondra ambavaka azy ireo ho soavadia tsara mandroso ary tsara miverina. Hampitaina eto sy amin’ny TVPLUS Madagascar isan’andro moa ireo programan’izy ireo ao amin’ny nosy Maurice 

Auteur de l’article : Fondation Siteny