Mpianatra mendrika hiainga @ 23 Febroary ho avy izao hivahiny any New York sy Washington ary Paris.

Hiainga @ 23 Febroary ho avy izao hivahiny any New York sy Washington ary Paris ireo mpianatra mendrika tamin’ny taona 2017-2018

Tsy iza moa izany fa i Raelison Mariannah sy Colin Tojo miaraka amin’i Yvon Mpanao gazety hanaraka azy ireo mandritran’ny fivahinianan’izy ireo any ivelany.

Auteur de l’article : Fondation Siteny