Romain Métanire mpilalao ao amin’ny Barea namaly ny fanasanay

Isaorana I Romain Métanire mpilalao ao amin’ny Barea namaly ny fanasanay. Nahafinaritra ny tafa nataony niaraka taminy Ange Adimanana Nomenjanahary mpianatra mendrika eto Toliara.

Auteur de l’article : Fondation Siteny