Taterahina ny fampanantenana

Adidy maha olomboafidy ahy ny mijery sy mikarakara ny vahoaka. Hiezaka isika hanome rano madio sy ny jiro avy amin’ny Masoandro.

Auteur de l’article : Fondation Siteny