Mamy Gotso manatrika fivoriana iraisampirenena iray misolo tena an’i Madagasikara

Mamy Gotso manatrika fivoriana iraisampirenena iray misolo tena an’i Madagasikara. Miezaka mikatsaka hatrany ny hahatsara ny Tanindrazantsika. Samy mitondra ny anjara birikiny ny tsirairay.
Mazotoa zandry ary mitondrâ vokatra tsara ho antsika Malagasy.
Have a good meeting little Brother.

Auteur de l’article : Fondation Siteny