Mijaly rano tanintsika ity

Mesures d’urgence,
Mijaly rano tanintsika ity ! Ety an-dàlana ho any Atsimo aho dia nandalo Ambositra, Fianarantsoa, Ihosy… Tsy misy rano fisotro daholo amin’ireo toerana rehetra nolalovako. Maina ny tany satria tsy misy orana. Ritra ny loharano rehetra. Tsy misy paompy afaka mihodina intsony fa tapaka daholo. Nilaza ireo olona rehetra nanontaniako fa tato anatin’ny herinandro vitsivitsy izay dia tena mijaly ny vahoaka !
Mitodika amin’ireo olona sasany mandoro tanety aho : ajanony ny fanapotehana ny tanintsika ! Asio fanajana ny tontolo iainana fa izao efa mianjady amintsika tsy misy rano izao ny voka-dratsy amin’ny fanimbana azy.
Mitodika koa amin’ny tsirairay, mba handray ny andraikitra tandrify azy avy.
Mangataka amin’ny tompon’andraikitra isan-tokony aho mba handray ny fepetra ara-pahamehana (mesures d’urgence) toy ny famoronana orana « artificielle » fa ety an-toerana aho izao, ary mahita fa feno ny fepetra rehetra afahana mampihatra malaky an’io vahaolana io.

Auteur de l’article : Fondation Siteny