ESCA Antanimena university

ESCA Antanimena university,
Na dia avy lavitra aza dia tonga aho nanaja ny fotoana efa nifanomezako tamin’ny mpianatry ny ESCA Antanimena university androany ity. Nahafinaritra ahy ny namaly ny fanontaniana maro be mikasika ny làlam-piainana nizorako, sy ny nizara tamin’ireo tanora ny « épreuves » rehetra nandalovako. Tiako indrindra koa ny resaka sy ny fifanakalozan-kevitra tamin’izy ireo mikasika ny ho avy. Mirary anareo rehetra ho tafita sy hahay hikarakara tsara ny ho avin’i Madagasikara ry tanora malala !
 

Auteur de l’article : Fondation Siteny