BEPC 2019

Ny Fondation Siteny dia mirary fahombiazana ho any mpanao fanadinana rehetra. Tsy hadino ireo Jamba. Neny 65 ans koa izay anisany mpianatra maka fanadinana

CEPE 2019

Ny Fondation Siteny dia miarahaba ny mpianatra izay afaka CEPE. Mpianatra 200 no hahazo fanomezana avy aminy Fondation Siteny.