BEPC 2019

Ny Fondation Siteny dia mirary fahombiazana ho any mpanao fanadinana rehetra. Tsy hadino ireo Jamba. Neny 65 ans koa izay anisany mpianatra maka fanadinana

CEPE 2019

Ny Fondation Siteny dia miarahaba ny mpianatra izay afaka CEPE. Mpianatra 200 no hahazo fanomezana avy aminy Fondation Siteny.

Challenge Police

Mahagaga fa nisy namana tsy te hitonona anarana no hanome ny loka moto ho any police mendrika @ fanamby izay nataontsika. Ka izay be mpanolotra indrindra ao am pejy Facebook « Siteny Foundation » no hahazo azy am lahady eriny

Ho lasa nationaly

Nohon’ny fangatahan’ny faritra sasany sy ho famporisihina ny mpianatra manerana ny Nosy dia hataontsika national am Taona ity