Nisy lahatsoratra nivoaka tamin’ny 25 oktobra 2021 nilaza ny fihaonako tamin’i Marco Randrianisa. Tiako my mampahafantatra fa ny zanany vavy TIAVO RANDRIANISA dia tompon-daka amin’ny taranja taekwondo any Eoropa. Ary tsapako fa tena afaka mampiakatra avo dia avo ny voninahim-pirenena Malagasy izy. Amin’ny maha Filohan’ny Komity Olympika Malagasy ny tenako, dia noraisiko ho adidy lehibe […]

Siteny Thierry Randrianasolo-Niaiko is one of Madagascar’s most accomplished public figures

Siteny Thierry Randrianasolo-Niaiko is one of Madagascar’s most accomplished public figures. The businessman, politician and sports administrator was elected in May this year as president of the African Judo Union, the highest governing body for the combat sport in Africa. A successful businessman, Randrianasolo-Niaiko’s interests have spanned telecom distribution and the media. He is the […]

Nitana ny teny nataony ny Andriamatoa Filoha Andry Nirina Rajoelina, Tamin’ny alalana Ministre Toto no nandoava ny karama 4 volana ho any Mpiasany commune Toliara voalohany. Amin’ny maha Député dia Isaorako ny fitondrana mahefa nahatsiaro anay.